Video: RUSSIANS SPEAK: Expert who said Russia should destroy Ukraine’s dams blames Ukraine for Nova Kakhovka

(008274.77-E001840.93NAVRLOSUC20V)   


Jan‘s Advertisement
Afrikaanse Boeke op AfricanCrisis
Hier is ‘n paar boeke wat jy nie in gewone liberale winkels sal kry nie!


[Look at this guy and the things he advocates on Russian TV. He basically advocates destroying everything. Listen to his arguments. Jan]

Here’s the video: https://www.youtube.com/watch?v=tEB1DGuddB8Jan‘s Advertisement
Die Beginsels van Die Boere Staat Party
Hier kan jy hul beginsels lees. Daar is ook a kort video van hul leier Coen Vermaak waar hy praat oor hul beginsels

%d bloggers like this:
Skip to toolbar