Video: JEWS106: Jewish Complexity: Source of their BEST LIES!


Jan‘s Advertisement
Afrikaanse Boeke op AfricanCrisis
Hier is ‘n paar boeke wat jy nie in gewone liberale winkels sal kry nie!


Video
Right-Click here to download the Video

I have been wanting to tackle the topic of Jewish complexity for a long time, because I have noticed that some of the best Jewish Lies come from a bogus complexity that Jews introduce into everything.

I discuss the complexity of Jewish religion and culture as well as complexities that Jews introduce when they are dealing with non-Jews (Goy).

On Gab a Jew wrote to someone and said something along these lines: “You people oversimplify things. We are a diverse people with diverse goals”.Jan‘s Advertisement
Die Boere Staat Party
Van Jan: Dit is die ENIGSTE politieke party in Suid-Afrika wat ek sal ondersteun. Ek het hul leier ontmoet en ken hul geskiedenis. *ALLE* ander Politieke Partye in SA is ‘n totale mors van tyd vir Blankes. Hierdie politieke party gee om vir Blankes. Hulle s: Ons veg vir ons Volk se Vryheid en Veilige voortbestaan in die nuwe Suid-Afrika!

%d bloggers like this:
Skip to toolbar