IMPORTANT: Did Trump DEAUTHORIZE the EVIL Christian-killing NOAHIDE Laws?


Jan‘s Advertisement
Die Boere Staat Party
Van Jan: Dit is die ENIGSTE politieke party in Suid-Afrika wat ek sal ondersteun. Ek het hul leier ontmoet en ken hul geskiedenis. *ALLE* ander Politieke Partye in SA is ‘n totale mors van tyd vir Blankes. Hierdie politieke party gee om vir Blankes. Hulle s: Ons veg vir ons Volk se Vryheid en Veilige voortbestaan in die nuwe Suid-Afrika!


This is from an email I received from someone whose identity I need to protect. But if this is true then this is excellent. Can anyone confirm or deny this?

"… namely that president Donald Trump deauthorized the Nohide Laws, which allow for Christians to be killed legally simply for being Christians. I first heard about Trump reauthorizing the Nohide Laws when Dr Lorraine day was on the Andrew Carrington Hitchcock … "Jan‘s Advertisement
Afrikaanse Boeke op AfricanCrisis
Hier is ‘n paar boeke wat jy nie in gewone liberale winkels sal kry nie!

%d bloggers like this:
Skip to toolbar