Commentary from Europe: ARIZONA: LEAD BIDEN MELTS AWAY UP TO 12,000 VOTES

(008572.08-E000737.62NLFRLOSUC20V)   

[I thought I'd post some Dutch thoughts. Our brothers and sisters in Europe are doing good work. I support anyone who works against the (((MSM))) lying scum. The original Dutch is below. Jan]

Translation to English:

While the lie press continues to scream that President Donald Trump is a "bad loser," in reality, no "President-Elect" has been designated yet, and the vote count of the US Presidential elections in several states remains very exciting.

The result in the state of Arizona, known for its spectacular nature, is striking. Some media outlets assigned Arizona to the Democrat Biden very early in the race; they were criticized for this, because Arizona is traditionally more Republican-minded, and many votes had not yet arrived.

That criticism now seems to be justified. There are still tens of thousands of votes to be counted, and Biden’s lead is shrinking visibly: his lead is now barely 12,000 votes. Among the votes currently counted, counting witnesses say, Trump gets 55% of the votes and Biden only 45%. The difference is, as the Americans say, "razor thin" – razor sharp.

The exciting Arizona postal vote count draws attention to the fact that the influence of postal voting seems different in each state. In a state like Nevada, it seems very much that the system has completely gone off track, leading to massive votes by dead and displaced people, which convincingly made the Democrats "win". In Arizona, on the other hand, postal voting seems to have a much more limited effect.

With a margin of only 12,000 votes now, it seems in any case that the Trump Camp will try to get a "recount" in Arizona, even though the law makes it very difficult there. So the race remains exciting.

Here’s the original article:

Terwijl de leugenpers blijft schreeuwen dat President Donald Trump een ‘slechte verliezer’ is, is er in werkelijkheid nog geen ‘President-Elect’ aangeduid, en blijft de telling van de stemmen van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in verschillende staten bijzonder spannend.

Het resultaat in de staat Arizona, bekend van zijn spectaculaire natuur, springt daarbij in het oog. Sommige media wezen Arizona al erg vroeg in de race toe aan de Democraat Biden; dat kwam hen op veel kritiek te staan, want Arizona is traditioneel eerder Republikeinsgezind, en vele stemmen waren nog niet toegekomen.

Die kritiek lijkt nu terecht te zijn. Er moeten nog steeds tienduizenden stemmen geteld worden, en de voorsprong van Biden slinkt zienderogen: zijn voorsprong bedraagt nu nog amper 12.000 stemmen. Bij de stemmen die momenteel geteld worden, zo zeggen telgetuigen, haalt Trump 55% van de stemmen en Biden maar 45%. Het verschil is, zoals de Amerikanen zeggen, ‘razor thin’ – zo scherp als een scheermes.

De spannende telling van de poststemmen in Arizona vestigt de aandacht op het feit, dat de invloed van het poststemmen in elke staat verschillend lijkt. In een staat als Nevada lijkt het er sterk op, dat het systeem kompleet ontspoord is, waardoor er massaal gestemd is door dode en verhuisde mensen, wat de Democraten overtuigend deed ‘winnen’. In Arizona daarentegen lijkt het poststemmen een veel beperkter effect te hebben.

Met een marge van nu slechts 12000 stemmen lijkt het er alleszins op dat het Trumpkamp ook in Arizona een ‘recount’, een hertelling, zal proberen te krijgen, ook al maakt de wet dat daar erg moeilijk. De race blijft dus spannend.

Source: https://reactnieuws.net/2020/11/11/arizona-voorsprong-biden-smelt-weg-tot-12000-stemmen/

%d bloggers like this:
Skip to toolbar